پیامکهای دوران ظهور حاجی پناهیان چند سال پیش گفته بود::(رفقا به خدا قسم! صدای قدم های مهدی فاطمه(عج) می آید! )::اون موقع زیاد درک نکردیم که چی گفته،ولی الان...الان دیگه واقعا داریم این صدارو میشنویم.هممون باید آمادگیشو داشته باشیم.دیگران هم باید آماده بشن،پس پیامکای جدیدتونو در مورد دوران ظهور واسم بفرستید تا با اسم خودتون تو بلاگ بزارم.یا علی tag:http://szohoor.mihanblog.com 2018-06-19T00:35:20+01:00 mihanblog.com 125 2014-06-06T08:12:46+01:00 2014-06-06T08:12:46+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/130 چریک ... هوا اینجا پر از گرد است انگار همیشه قحطی مرد است انگار بیا آقا که بی رویت همیشه هوای جمعه ها سرد است انگار اللهم عجل لولیک الفرج العافیة و النصر هوا اینجا پر از گرد است انگار

همیشه قحطی مرد است انگار

بیا آقا که بی رویت همیشه

هوای جمعه ها سرد است انگار

اللهم عجل لولیک الفرج العافیة و النصر ]]>
124 2014-06-06T08:07:34+01:00 2014-06-06T08:07:34+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/129 چریک ... جریمه دارد دیگر! باید هزاران مرتبه نوشت : "آقایی که به یادش نبودم ، امروز هم در قنوت نمازش دعایم کرد..." جریمه دارد دیگر!
باید هزاران مرتبه نوشت :
"آقایی که به یادش نبودم ، امروز هم در قنوت نمازش دعایم کرد..."
]]>
123 2014-03-30T07:30:08+01:00 2014-03-30T07:30:08+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/128 چریک ... پسر فاطمه هر بار مرا می بخشد با همین مرتبه ، صد بار مرا می بخشد حال او بد شده از هر عمل ننگینم با همان حالت بیمار مرا می بخشد در نماز شب و در حالت استغفارش با همان دیده ی بیدار مرا می بخشد رحمت خاص خودش را به دلم تابانده با همان رحمت سرشار مرا می بخشد نقطه ای نور درون دل من بود ، و او به نوک سوزن پرگار مرا می بخشد من حواسم به خودم پرت شد و مولایم به خداوند که بسیار مرا می بخشد پسر فاطمه هر بار مرا می بخشد
با همین مرتبه ، صد بار مرا می بخشد
حال او بد شده از هر عمل ننگینم
با همان حالت بیمار مرا می بخشد
در نماز شب و در حالت استغفارش
با همان دیده ی بیدار مرا می بخشد
رحمت خاص خودش را به دلم تابانده
با همان رحمت سرشار مرا می بخشد
نقطه ای نور درون دل من بود ، و او
به نوک سوزن پرگار مرا می بخشد
من حواسم به خودم پرت شد و مولایم
به خداوند که بسیار مرا می بخشد
]]>
122 2014-03-06T20:36:07+01:00 2014-03-06T20:36:07+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/127 چریک ... دلها ز هجر روی مهت چون شکسته اند چشمان به راه آمدنت بس که خسته اند خیل عظیم منتظران با تمام عشق از عمق دل به یاد ظهورت نشسته اند دلها ز هجر روی مهت چون شکسته اند
چشمان به راه آمدنت بس که خسته اند
خیل عظیم منتظران با تمام عشق
از عمق دل به یاد ظهورت نشسته اند
]]>
121 2013-06-08T09:20:46+01:00 2013-06-08T09:20:46+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/126 چریک ... ای چشمه نور ، انشعاباتت کو ؟ای خانه ات آباد ،خراباتت کو ؟در شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست !ای " عشق " ستاد انتخاباتت کو ؟ اللهم عجل لولیک الفرج ای چشمه نور ، انشعاباتت کو ؟
ای خانه ات آباد ،خراباتت کو ؟
در شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست !
ای " عشق " ستاد انتخاباتت کو ؟

اللهم عجل لولیک الفرج

]]>
120 2013-05-18T18:07:02+01:00 2013-05-18T18:07:02+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/125 چریک ... باید که به جز فرج دعایی نکنیمجز در غم او آه و نوایی نکنیم خشنودی صاحب الزمان از امروزتصمیم بگیریم، خطایی نکنیم
باید که به جز فرج دعایی نکنیم
جز در غم او آه و نوایی نکنیم

خشنودی صاحب الزمان از امروز
تصمیم بگیریم، خطایی نکنیم
]]>
119 2013-04-10T09:22:59+01:00 2013-04-10T09:22:59+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/124 چریک ... اشك دل شب ز ترس محشر !؟ شاید اعمال من و رضای دلبر !؟ شاید سرباز شدن برای آن مرد غریب !؟ این جمعه نشد ! جمعه دیگر...شاید
اشك دل شب ز ترس محشر !؟ شاید
اعمال من و رضای دلبر !؟ شاید
 سرباز شدن برای آن مرد غریب !؟
 این جمعه نشد ! جمعه دیگر...شاید
]]>
118 2013-02-15T11:51:26+01:00 2013-02-15T11:51:26+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/123 چریک ...   گفتم چرا قلبم دگر بر تار زلفت گیر نیستسر بر زمین افکند و گفت خود کرده را تدبیر نیستاشکی به زیر مقدمش انداختم رحمی کندگفتا که اشک بی ورع در رتبه تاثیر نیست . . .   

گفتم چرا قلبم دگر بر تار زلفت گیر نیست
سر بر زمین افکند و گفت خود کرده را تدبیر نیست
اشکی به زیر مقدمش انداختم رحمی کند
گفتا که اشک بی ورع در رتبه تاثیر نیست . . . 

]]>
117 2012-08-30T13:15:36+01:00 2012-08-30T13:15:36+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/122 چریک ... چند سال یوسف از جرم زلیخا حبس شد؟حبس مهدی از گناه ما هزاران ساله است . . . چند سال یوسف از جرم زلیخا حبس شد؟

حبس مهدی از گناه ما هزاران ساله است . . .

]]>
116 2012-08-06T13:06:47+01:00 2012-08-06T13:06:47+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/121 چریک ... مهدی جانخبر رسیده که شب ها ز غصه بیداریو باز شال عزا روی شانه ات داریمنامه، قاهره، صنعا، قطیف، مکه، دمشقولی گمان کنم افطار در میانماری ... مهدی جان
خبر رسیده که شب ها ز غصه بیداری
و باز شال عزا روی شانه ات داری
منامه، قاهره، صنعا، قطیف، مکه، دمشق
ولی گمان کنم افطار در میانماری ...

]]>
115 2012-07-20T15:59:31+01:00 2012-07-20T15:59:31+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/120 چریک ... راحت همگی به راحتی تن دادیمیک مشت شعار نامعین دادیمهر هفته غروب جمعه ها ما تنهاآموزش منتظر نشستن دادیم راحت همگی به راحتی تن دادیم
یک مشت شعار نامعین دادیم
هر هفته غروب جمعه ها ما تنها
آموزش منتظر نشستن دادیم

]]>
114 2012-06-25T08:19:01+01:00 2012-06-25T08:19:01+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/119 چریک ... هر هفته تلخ امد رد شد....نیامدی خورشید زیر سایه لگد شد....نیامدی بغضم شکست تکه ابری بباردت اب از گلوی حوصله رد شد....نیامدی . . . هر هفته تلخ امد رد شد....نیامدی

خورشید زیر سایه لگد شد....نیامدی

بغضم شکست تکه ابری بباردت

اب از گلوی حوصله رد شد....نیامدی . . . ]]>
113 2012-04-28T15:12:53+01:00 2012-04-28T15:12:53+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/118 چریک ... من و این داغِ در تكرار مانده من و این آتش بیدارمانده مپرس از من چرا دلتنگ هستم دلم بین در و دیوار مانده من و این داغِ در تكرار مانده
من و این آتش بیدارمانده
مپرس از من چرا دلتنگ هستم
دلم بین در و دیوار مانده
]]>
112 2012-03-15T09:46:24+01:00 2012-03-15T09:46:24+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/117 چریک ... باز دلم پای هفت سین خیال است،كجایی اقا آخرین لحظه سال است كجایی آقا یك نفر عاشق اگر بود همان می فهمید عاشقی بی تو محال است كجایی آقا


باز دلم پای هفت سین خیال است،كجایی اقا

آخرین لحظه سال است كجایی آقا

یك نفر عاشق اگر بود همان می فهمید

عاشقی بی تو محال است كجایی آقا

]]>
111 2012-03-08T15:53:06+01:00 2012-03-08T15:53:06+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/116 چریک ... یادم باشد ،یادت باشد ،من و تو همان قدر که در غیبت مقصریم در ظهور هم موثریم 
یادم باشد ،یادت باشد ،من و تو همان قدر که در غیبت مقصریم در ظهور هم موثریم 
]]>
110 2012-02-01T19:00:34+01:00 2012-02-01T19:00:34+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/115 چریک ... چه خوش است اگر بمیرم به ره ولای مهدی سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی
چه خوش است اگر بمیرم به ره ولای مهدی
سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی
همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان
که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی
]]>
109 2012-01-15T16:27:55+01:00 2012-01-15T16:27:55+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/114 چریک ... ما دویدیم، دویدیم، پی درک حضور نرسیدیم از این مرحله، بر معنایتگرچه دنیا همه تاریک و غبارآلود استروز، پیداست از آن مشرق ناپیدایت  راز سربسته تویی، ای به حقیقت پیوندمی‌کند جمعه ی موعود، خدا،‌ افشایت 
ما دویدیم، دویدیم، پی درک حضور
نرسیدیم از این مرحله، بر معنایت

گرچه دنیا همه تاریک و غبارآلود است
روز، پیداست از آن مشرق ناپیدایت
 
راز سربسته تویی، ای به حقیقت پیوند
می‌کند جمعه ی موعود، خدا،‌ افشایت
 

]]>
108 2012-01-05T16:31:47+01:00 2012-01-05T16:31:47+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/113 چریک ... عمریست که در دام ولای تو اسیرم از عمر گران بی رخ زیبای تو سیرمتنها زخدا حاجتم این است به عالم یک بار تو را بینم و صد بار بمیرم
عمریست که در دام ولای تو اسیرم
از عمر گران بی رخ زیبای تو سیرم
تنها زخدا حاجتم این است به عالم
یک بار تو را بینم و صد بار بمیرم

]]>
107 2011-12-17T15:32:29+01:00 2011-12-17T15:32:29+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/112 چریک ... امام زمان (عج) : ما را از شیعیان دور نمی کند مگر رفتار آنها که پیوسته به ما گزارش می شود ، رفتاری که ما آن را ناخوشایند می داریم.بحار النوار - ج 53 ما را از شیعیان دور نمی کند مگر رفتار آنها که پیوسته به ما گزارش می شود ، رفتاری که ما آن را ناخوشایند می داریم.

بحار النوار - ج 53
]]>
106 2011-11-22T13:33:09+01:00 2011-11-22T13:33:09+01:00 tag:http://szohoor.mihanblog.com/post/111 چریک ... این هفته گذشت و خبر از یار نیامد بر زخم دل فاطمه غمخوار نیامد پنج روز دگر مانده که با ناله بگوییم ای اهل حرم میر و علمدار نیامد این هفته گذشت و خبر از یار نیامد
بر زخم دل فاطمه غمخوار نیامد
پنج روز دگر مانده که با ناله بگوییم
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
]]>